Reklamacje i zwroty

Poniżej znajdziesz dokładne informację dotyczące formalności związanych z reklamacją i zwrotem zakupionych towarów.

Reklamacje:

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres:

G. F. Integral Beata Radomska
Wikcinek 9
96-513 Nowa Sucha

lub drogą mailową na mail: kontakt@psiawyprawka.pl

Zwroty:

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia lub przesyłając deklarację zwrotu drogą mailową z informacją jaki produktu jest zwracany i z jakiego zamówienia. Formularz można przesłać drogą mailową lub wydrukować, uzupełnić i odesłać wraz z Towarem, którego dotyczy na adres:

Psia Wyprawka
Wikcinek 9
96-513 Nowa Sucha
tel.: +48 790 010 397

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności za Towary, których formularz dotyczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.